حزب کمونیست ایران

اعتراض کشاورزان زاهدان

جمعی از کشاورزان زاهدان روز شنبه ۱۸ بهمن ماه در اعتراض به بیکاری خود در زمین هایشان دست به تجمع زدند.

این کشاورزان دلیل تجمع خود را اعتراض به بیکاری، عدم حمایت دولت و نداشتن بیمه عنوان کردند. کشاورزان زاهدان که به دلیل نبود بارندگی و خشک بودن زمین هایشان در وضعیت بد معیشتی به سر می‌برند، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.