حزب کمونیست ایران

اعتراض کشاورزان فیروزآباد به عدم پرداخت خسارات اراضی

روز پنج شنبه 30 دی ماه، شماری از کشاورزان منطقه “هایقر” واقع در شهرستان فیروزآباد استان فارس، در اعتراض به عدم پرداخت خسارات اراضی کشاورزی که در جریان احداث و آبگیری سد در این منطقه زیر آب می‌روند، تجمع برپا کردند.

کشاورزان معترض ضمن برگزاری تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان فیروزآباد، خواستار تعیین تکلیف و پرداخت وجه خسارات وارده به منازل مسکونی و اراضی کشاورزی شدند. خسارات کشاورزانی که زمین‌های خود را در جریان ساخت این سازه از دست می‌دهند در حالی پرداخت نشده که همزمان با بارش‌های دی ماه، سد هایقر فیروزآباد به مرحله آبگیری رسید.