حزب کمونیست ایران

اعتراض کشاورزان کرمانشاه و ایلام

روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه،شماری از کشاورزان شهرهای کرمانشاه و ایلام در اعتراض به گرانی غلات از سوی دولت تظاهرات کردند.

طبق گزارشات منتشر شده،برداشت گندم در منطقه گرمن هر دو شهر ایلام و کرمانشاه آغاز شده و کشاورزان از قیمت تعیین شده توسط دولت برای دریافت گندم ناراضی هستند.از قرار معلوم  دولت به قیمت هر کیلوگرم ۱۷ هزار ریال از سوی مجلس عمل نکرده است که این امر منجر به قاچاق گندم به خارج از کشور شده است.علاوه بر آن قیمت تعیین شده از سوی کمیته تعیین قیمت وزارت کشاورزی رژیم به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰۰۰ تومان تعیین شده است که اعتراض و نارضایتی کشاورزان را برانگیخته است.