حزب کمونیست ایران

اعتراض کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد

روز شنبه 16 فروردین ماه،کشاورزان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به کمبود کود شیمیایی لازم برای کشاورزی دست به اعتراض زدند.

به گفته کشاورزان معترض: در حالیکه بعضی از مسئولان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد از پر بودن انبارهای کود شیمیایی خبر می‌دهند، تداوم بحران کمبود کود شیمیایی موجب تأخیر در زمان کاشت محصولات کشاورزی در این منطقه شده است.به گفته کشاورزان کاهش عملکرد مطلوب و تأخیر در زمان مناسب برداشت، تأثیر منفی بر خودکفایی استان کهگیلویه و بویراحمد و معیشت کشاورزان خواهد گذاشت.