حزب کمونیست ایران

اعتراض گزارشگران بدون مرز از وضعیت روزنامه نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه

روز جمعه 12 اردیبهشت ماه،سازمان گزارش‌گران بدون مرز ضمن اعتراض از وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه، دولت این کشور و کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان را به تضمین امنیت این روزنامه‌نگاران ایرانی و همیاری برای تسهیل دریافت اقامت در کشوری امن فراخواند.

این سازمان با اشاره به تغییر قانون پناهندگی در ترکیه از دو سال پیش، نوشته است:این تغییر رویه تاثیر منفی بر وضعیت پناهجویان گذاشته است و اداره مهاجرت در بررسی پرونده‌ها دیرکرد جدی دارد.گزارشگران بدون مرز تعداد روزنامه‌نگاران در ترکیه را «دوازده روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار» اعلام کرده و همچنین به تهدید جمهوری اسلامی علیه این روزنامه‌نگاران و خطر شیوع ویروس کرونا نیز اشاره کرده است.