حزب کمونیست ایران

اعتراض گوجه کاران شهرستان هشت‌بندی

روز سه‌شنبه 7 بهمن‌ماه ، در یک تجمع اعتراضی، کشاورزان گوجه کار شهرستان هشت بندی استان هرمزگان، در اعتراض به پایین بودن قیمت خرید گوجه و ضرر دهی آن، جاده ارتباطی هشت‌بندی به میناب را بستند.

در این تجمع اعتراضی، کشاورزان گوجه کار، در حالیکه محصول یک سال خود را بر روی وانت‌بارها برای فروش آورده بودند، به دلیل قیمت بسیار پایین آن، خودروهای خود را در جاده پارک کرده و دست به اعتراض زدند. کشاورزان معترض می‌گویند که پایین بودن قیمت خرید گوجه فرنگی، از هزینه تولید آنها بسیار کمتر است و ضرر بسیار کلانی دیده‌اند. یاد‌آوری می‌شود که چند هفته پیش نیز صیفی‌کاران منطقه شرق هرمزگان در اعتراض به نبود مشتری و قیمت پایین خرید محصول بادمجان، آنها را به خیابان‌ها ریختند.