حزب کمونیست ایران

اعتراض یکی از رانندگان اخراج شده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

به گزارش منتشره روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ماه “حسین کریمی سبزوار” از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای چندمین بار طی ماه جاری، در اعتراض به اخراج از کار، در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به تحصن زد.

نامبرده در این تحصن با در دست داشتن شعارنوشته هایی، ضمن اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین، خواهان بازگشت به کار خود شد. این راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، صبح روز یکشنبه ۱۳ مرداد ماه، در جریان تجمع و تحصن خود در اعتراض به اخراج از کار، در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده بود و در نهایت در همان روز پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۱۰ تهران آزاد شد. حسین کریمی سبزوار راننده اخراجی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از اعتصابات زمستان ۱۳۸۴ رانندگان شرکت واحد توسط کارفرما از کار اخراج شد و تاکنون علیرغم تلاش ها و پیگیری ها هنوز نتوانسته به کار خود برگردد. رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده و فرحناز شیری از دیگر اعضای اخراجی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هستند که تاکنون موفق به بازگشت به کار نشده اند.