حزب کمونیست ایران

اعتراض ۲۲۰۰ استاد دانشگاه در ایران

بنا به گزارش منتشره روز شنبه ۱۷ خردادماه،۲۲۰۰ استاد دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای اعتراضی به رئيس قوه قضائيه، به “ادعاهای فراقانونی برای ایجاد حاشیه‌ امن خواص مقابل قانون” اعتراض کردند.

برپایه این گزارش، استادان دانشگاه در این نامه بر برابری همه کارگزاران و مردم مقابل قانون تاکید کرده و خواستار “بی‌اعتنایی دستگاه قضایی و قضات به پروژه مصونیت خواص” شدند.در این نامه استادان هرگونه تبعیض و ملاحظه در اجرای عدالت را با “کرامت انسانی و مبانی حقوقی مغایر” دانسته و نژاد‌پرستی ، قبیله‌گرایی، خواص‌گرایی و مصونیت‌نمایی” حکمرانان مذموم شناختند.