حزب کمونیست ایران

اعتراض 3 هزارکارگر گیلانی

روز سه شنبه 13 اسفندماه، 3هزار کارگر گیلانی نسبت به نبود امکانات کافی برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا در داخل محیط کارخانه ها دست به اعتراض زدند.

به گزارش منتشره،از آنجا که کارگران به صورت گروهی کار می‌کنند و در گیلان که تبدیل به یکی از مراکز اصلی شیوع کرونا شده و به علت گستردگی فضای کارگاه‌ها و کمبود امکانات کافی ، نمی‌توانند جلوی شیوع ویروس کرونا را در میان کارگران بگیرند،کارگران معترض خواستار تعطیلی یا کاهش ساعات کاری هستند.