حزب کمونیست ایران

اعترافات خامنه‌ای به پیشروی جنبش کمونیستی در دانشگاه‌ها

روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه، “علی خامنه‌ای” در دیدار با جمعی از دانشجویان در قسمتی از صحبت‌هایش با ادبیاتی کینه توزانه ناشی از ناتوانی دستگاه حکومتی‌اش در برابر پیشروی جنبش کمونیستی دانشجویان، اذعان کرد که پرچم مطالبه‌گری در دانشگاه‌ها در دست این جنبش مستقل از حکومت قرار دارد.

در همین راستا او به نیروهای آتش به اختیار خود در دانشگاه‌ها وعده حمایت سرکوبگرانه داد تا با جنبش قدرتمند مذکور مقابله کنند. وی همچنین با اشاره به پیشروی‌های صورت گرفته در مبارزه علیه حجاب و قوانین اسلامی که سال گذشته و با حضور نیروهای مستقل از حکومت و با جریان سازی کمونیست‌ها در دانشگاه انجام شد، اشاره کرد و لزوم حفظ قوانین اسلامی در دانشگاه‌ها را به هر شکلی که شده تشریح کرد.