حزب کمونیست ایران

اعتراف به افزایش ابتلا به کرونا به دنبال لغو محدودیت تردد

روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه نماینده وزیر بهداشت رژیم به افزایش مبتلایان به کرونا در کشور به دلیل  لغو محدودیت‌های ترددی شهری و بین شهری و بازگشایی و از سر گرفتن فعالیتهای اقتصادی در سطح جامعه اعتراف نمود.

انی کارگزار رژیم ضمن اشاره به افزایش مسافرت‌ها و شلوغی جاده‌ها در چند روز اخیر، تاکید کرد که تداوم افزایش مسافرت‌ها موجب افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا شده و از طرفی شیوع کرونا در بین اعضای خانواده‌ها زنگ خطر را به صدا درآورده است. در همین خصوص روزنامه‌ حکومتی آرمان نوشت؛ در دنیا می‌گویند اگر قرنطینه انجام نشود، کرونا ۷۰ تا ۸۰درصد جمعیت را مبتلا می‌کند. در ایران اگر ۸۰درصد مبتلا شوند چیزی در حدود ۶۰میلیون نفر خواهد بود و اگر ۱۰ تا ۱۵درصد نیز با خطر مرگ مواجهه باشند، تعداد زیادی خواهد شد. لغو محدودیتهای تردد شهری در ایران در حالی است که مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، هشدار داد ویروس کرونا به زودی از بین نخواهد رفت.