حزب کمونیست ایران

اعتصابات کارگری کم‌سابقه در بریتانیا

امسال بریتانیا تحت تاثیر اعتصابات بزرگ در چندین بخش قرار گرفته است که تعداد کارگران حوزه‌های مختلف که خواستار حقوق و شرایط عادلانه‌تر هستند، در حال افزایش و اعتصاب‌های بیشتری هستند.
این درحالی است که اتحادیه‌های پست، مخابرات، آموزش، بهداشت، بندر، راه‌آهن و پسماند در حال برنامه‌ریزی های بیشتری برای تجمعات و اعتصابات دارند.بحران‌های دوره‌ای سرمایه‌داری جهانی، از ایران تا بریتانیا، فشارها برگردن طبقه کارگر و زحمتکش را مضاعف کرده است. در بریتانیا طبق گزارش دفتر آمار ملی، تولید ناخالص داخلی ۱۱ درصد کاهش یافته است که بیشترین کاهش در ۳۱۳ سال گذشته است.بر اساس آمار اخیر از بنیاد جوزف راونتری در ماه ژوئن، از هر ۴ خانوار در بریتانیا، ۱ خانوار به سختی قادر به تأمین اقلام ضروری و پرداخت قبوض هستند.در همین حال، به تعداد میلیاردرهای اضافه شده به فهرست ثروتمندان بریتانیا در سال گذشته ۶ نفر اضافه شد .