حزب کمونیست ایران

اعتصاب اعتراضی کارگران کارخانه شونیز در تبریز

کارگران کارخانه داداش برادر شونیز تبریز روز شنبه ٦ آبان ماه در اعتراض به عدم افزایش حقوق و معیشت نامناسب اقدام به برگزاری تجمع و اعتصاب کردند.

براساس گزارشات منتشرشده دلیل این اعتصاب،عدم تحقق وعده‌های مسئولین در راستای تقاضای کارگران برای افزایش حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش بهره‌وری و همچنین حذف پیمانکار می باشد.گفتنی است؛تاکنون موضع رسمی از طرف مدیریت کارخانه شونیز در تبریز در خصوص اعتصاب کارگران این مجموعه انجام نشده است.