حزب کمونیست ایران

اعتصاب بزرگ کارگران برزیلی علیه خصوصی‌سازی

گزارشات منتشرشده در روز جمعه 5 آبان ماه حاکی از آن است که از ابتدای سال 2023 کارگران تاکنون دهها چهارده اعتصاب علیه خصوصی‌سازی در هفت ایالت برزیل سازماندهی کرده‌اند تا اعتراض خود علیه برنامه‌های دولت‌های ایالتی و فدرال برای فروش شرکت‌های دولتی را اعلام کنند.

طبق این گزارش.نظرسنجی اخذ شده از کارگران برزیل که توسط اداره آمار و مطالعات اقتصادی اجتماعی برای دولت برزیل انجام شده،نشان می‌دهد:اکثریت قاطع کارگران برزیلی در این اعتراضات شرکت کردند و با فرآیند خصوصی‌سازی مخالف‌اند.نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثر اعتراضات در ایالت‌های سئارا، میناس گرایس، پرنامبوکو، ریو گرانده، سانتا کاترینا و سرگیپ برزیل فعال بوده‌اند.در بیشتر موارد،تنها مطالبات پشت این اعتصاب‌ها،صرفا مطالبه الغای برنامه دولت برای فروش شرکت‌های دولتی بوده است.این در حالی است که در خرداد سال 1402 نیز بسیج کارگران صنعت نفت علیه فروش دارایی‌های «پترو-براس (اصلی‌ترین شرکت نفتی دولتی برزیل که قرار است بطور کامل به بخش خصوصی واگذار شود)» صورت گرفت.