حزب کمونیست ایران

اعتصاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به کاهش دستمزد کار ساعتی دانشجویان در بیمارستان‌ها دست از کار کشیدند.

این دانشجویان میگویند:دانشگاه دستمزد کار ساعتی دانشجویان در بیمارستان‌ها را از 5500 تومان به 4200 تومان کاهش داده است. معترضان به این تصمیم دانشگاه که در بخش‌های اورژانس، اطفال، بزرگسال، پذیرش، رادیولوژی و دیگر بخش‌های بیمارستان‌های تحت مدیریت علوم پزشکی شیراز مشغول به کارند، خواستار افزایش سطح دستمزهای خود شدند. آنها می گویند  تصمیم دانشگاه برای کاهش دستمزد ساعتی کار دانشجویی در حالی اتخاذ شده است که نرخ غذا و هزینه‌های خوابگاهی آنان افزایش یافته است. آنان همچنین تاکید کردند که تا رسیدگی به خواسته یشان از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.