حزب کمونیست ایران

اعتصاب در فروشگاه‌های زنجیره‌ایی کلوس کانادا

کارگران فروشگاه های زنجیره‌ایی “کلوس” در شهر ویکتوریای کانادا به علت عدم توجه کارفرما به بهداشت محیط کار در پی شیوع کرونا دست به اعتصاب زدند.

برپایه گزارش منتشره، این کارگران به علت کمبود تجهیزات بهداشتی محیط کار ازجمله دستکش و ماسک و محلول الکلی و نگرانی از ابتلا به کووید ۱۹ دست به اعتصاب زده اند. آنها می گویند عدم توجه مدیران فروشگاه ها به سلامت کارکنان درحالی است که مراجعه به فروشگاه‌ها بابت خرید طی روزهای افزایش چند برابری داشته است.