حزب کمونیست ایران

اعتصاب در پنج فرودگاه اسکاتلند

به گزارش منتشره، کارکنان برج مراقبت اسکاتلند در اعتراض به افزایش حداقل ۱۰ درصدی دستمزدهایشان، به صورت هماهنگ در چند فرودگاه اعتصاب کردند.

این اعتصابات روز یکشبنبه 30 تیر ماه در فرودگاه‌های “سامبرا و کرک‌وال” برگزار شد. قرار است  روز سه‌شنبه هفته جاری نیز در فرودگاه‌های “داندی، استورنووی و بنبکولا” به صورت ۲۴ ساعته برگزار شود. اتحادیه کارکنان برج مراقبت پرواز می‌گوید، از شرکت پیشنهاد افزایش پلکانی ماهانه طی دوره پنج ساله برای افزایش حقوق ۱۰ هزار پوندی را رد کرده اند.

در خبری دیگر آمده است که اتحادیه خلبانان «رایان‌ایر» ایرلند هفته آینده در مورد پیوستن به اعتصابات خلبان رایان‌ایر بریتانیا تصمیم‌گیری خواهند کرد. خلبانان رایان ایر بریتانیا هفته گذشته طی یک رای گیری برای اعتصاب در اواخر اوت اعلام آمادگی کرده‌اند. عمده خواسته‌های خلبانان رایان ایر در بریتانیا که توسط اتحادیه خلبانان هواپیمایی بریتانیا اعلام شد، حقوق بازنشستگی، مزایای زایمان و ساختار منصفانه و شفاف است.