حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی ادینبورگ پایتخت اسکاتلند

 

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 6 مردادماه، جمعی از رانندگان اتوبوسرانی ادینبورگ همزمان با مهم‌ترین فستیوال هنری اسکاتلند اعتصاب کردند.

بر پایه این گزارش، رانندگان اتوبوسرانی ادینبورگ اسکاتلند از یکشبنه صبح در اعتراض به پایین بودن  دستمزد و مزایای خود دست از کار کشیدند. فستیوال ادینبورگ فرینج یکی از بزرگترین فستیوال‌های هنری در جهان است که به مدت ۲۵ روز در اسکاتلند برگزار می‌شود. تاکنون پیشنهادات مدیریت و مذاکرات با رانندگان به نتیجه نرسیده است. رانندگان در حالی اعتصاب نامحدود را آغاز کردند که یکی از شلوغ‌ترین روزهای اسکاتلند در جریان است و ادینبورگ مسافرانی از کشورهای مختلف دنیا دارد.