حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان تاکسی در ارومیه

به گزارش منتشر شده روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه شماری از رانندگان تاکسی در ارومیه، دست به اعتصاب زدند.

بر اساس این گزارش، اعتصاب این رانندگان در اعتراض به مشکلات معیشتی و سطح پایین درآمدهایشان صورت گرفته است. آنها همچنین نسبت به تورم حاکم بر بازار، گرانی قطعات و پائین بودن دستمزدها و بی توجهی مسئولین مربوطه” اعتراض کردند.