حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان تاکسی در بوکان

شماری از رانندگان تاکسی بوکان روز پنجشنبه ۱۰ فروردین ماه،در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی خود تاکسی های خود را در خیابان متوقف و دست از کار کشیدند.

رانندگان تاکسی نسبت به نبود خدمات،گرانی تجهیزات و یدکی خودرو  و همچنین مشکلات خیابان های شهر دست اعتراض دارند. اعتصاب کنندگان خواستار رسیدگی مقامات و مسئولان بخش تاکسیرانی بوکان به مطالبات و خواست های خود شدند.