حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان خودروهای تعلیم آموزش رانندگی اراک

روزدوشنبه 25 آذر ماهه،  رانندگان خودروهای تعلیم آموزش رانندگی اراک دست از کار کشیده و  با پارک کردن خودروهایشان مقابل استانداری استان مرکزی اعتراض خود را نسبت به محرومیت  از سهمیه سوخت بنمایش گذاشتند.

یکی از مربیان  آموزشگاه‌های رانندگی در این خصوص گفت: دولت مربیان آموزشگاه‌های رانندگی را نه جزء حمل‌ونقل عمومی حساب کرده و نه در قالب آموزشگاه‌ها به آن‌ها سهمیه بنزین داده‌ است. لذا سهمیه 60لیتر بنزین کفاف چهار روز فعالیت آنها نیست. وی افزود: یک مربی آموزشگاه رانندگی با خودرو شخصی فعالیت کرده و زندگی او بسته به خودرو خود و هزینه‌های آن است. این مربی زن آموزش رانندگی گفت: در شرایط عادی درآمد آنها ناچیز است، حال اگر قرار باشد هزینه سه برابری بنزین نیز اضافه شود مشکلاتشان دوچندان می‌شود.