حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان سرویس انتقال کارکنان بندر خمینی

رانندگان سرویس‌های انتقال کارکنان بندر خمینی روز شنبه ۵ بهمن ماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود و عدم تحقق وعده های مقامات، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
برپایه گزارش منتشره، سطح نازل دستمزدها و افزایش قیمت قطعات اتوبوس و دروغ‌های مسئولان حکومتی باعث نارضایتی شدید رانندگان شدە است.  در بندر خمینی انتقال بیش از ٥٥٠٠ تن از کارگران و کارکنان پتروشیمی‌ها توسط این سرویس‌ها انجام میشود. معترضان اعلام کرده اند تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان به سر کار بازنخواهند گشت. گفتنی است شماری از کارگران این بندر به نشانه حمایت از اعتصاب رانندگان و در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود به این اعتصاب پیوستند.