حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان ناوگان خصوصی اتوبوسرانی در ارومیه

اعتصاب رانندگان ناوگان خصوصی اتوبوسرانی در شهرستان ارومیه که از تاریخ ۲۱ دی ماه آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

گفته می شود  رانندگان نسبت به اخذ ۳۳ درصد از درآمد اتوبوس توسط شرکت‌های خصوصی، پایین بودن سطح حقوق دریافتی در مقایسه با نرخ تورم جاری در کشور و عدم وجود امنیت شغلی، اعتراض دارند و خواهان تحقق مطالبات خود می باشند.