حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان کامیون اصفهان

جمعی از رانندگان کامیون اصفهان روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه برای محکومیت اعدام سه جوان معترض در پرونده «خانه اصفهان» دست از کار کشیدند.

طبق ویدیوهای منتشرشده،رانندگان کامیون  در اصفهان با برگزاری تجمع و تحصن اعدام های اخیر در زندان های رژیم را محکوم کردند.علاوه بر آن شماری از رانندگان کامیون در سراسر کشور برای محکوم کردن اعدام سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی که روز جمعه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند،برای روز اول خردادماه فراخوان اعتصاب سراسری منتشر کردند.