حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای مختلف

خبرهایی که روز ۱8 فروردین‌ماه در فضای مجازی منتشر شده است، حکایت از تداوم اعتصاب رانندگان کامیون در اعتراض  به هزینه‌های سنگین و درآمد کم و نداشتن تأمین اجتماعی کارآمد، در شهرهای مختلف کشور دارد.

به گفته یکی از معترضان، گرانی و کمبود سوخت، گرانی لاستیک، گرانی لوازم یدکی و نرخ‌ بارنامه کم، از جمله مشکلات عاجل رانندگان کامیون می‌باشد. اما با گذشت زمان نه تنها این مشکلات حل نشده که به ابعاد آنها نیز افزوده شده است. از دیگر مشکلات اساسی رانندگان کامیون، نداشتن بیمه تأمین اجتماعی کارآمد برای درمان خود و خانواده‌هایشان است. زیرا این رانندگان، با وجود پرداخت حق بیمه نمی‌توانند به‌طور کامل از مزایای بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند شوند. با گران شدن قیمت دارو پس از حذف ارز ترجیحی، مشکلات معیشتی و درمانی آنها بشدت افزوده شده است.