حزب کمونیست ایران

اعتصاب رانندگان کامیون در فردیس کرج

بدنبال فراخوان اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور مبنی بر اعتصاب سراسری رانندگان، روز چهارشنبه ۲مهرماه کامیونداران فردیس کرج با خواباندن خودروهای شان دست به اعتصاب زدند.

این رانندگان به دستمزدهای پایین و استهلاک بالای خودرو و گرانی لاستیک و لوازمی یدکی اعتراض دارند. لازم به یاد آوری است که در سال گذشته در چندین نوبت کامیونداران دراعتراض به وضعیت معیشتی‌شان دست به اعتصاب زده بودند.