حزب کمونیست ایران

اعتصاب راهبران خطوط هفتگانه متروی تهران

به دبنال فراخوان از پیش اعلام شده ایی،  از روز شنبه 7 اسفند ماه راهبران خطوط هفتگانه متروی تهران به مدت سه روز دست به اعتصاب زدند.

نماینده معترضان در این خصوص می گویند، نسبت به عدم اعمال گروه شغلی و جلوگیری از شرکت در آزمون پایه یک برخی از همکاران راهبر به بهانه های واهی و غیر قانونی، راهبران مترو تهران به نشانه اعتراض از روز شنبه با پوشیدن لباس مشکی و ماسک مشکی در محل کار حضور پیدا خواهند کرد .