حزب کمونیست ایران

اعتصاب زنان آمریکایی در اعتراض به نابرابریِ جنسیتی

روز یکشنبه 5 شهریورماه،شماری از کارکنان مرکز مخابرات آمریکا در ایالت واشنگتن در اعتراض به نابرابری نژادی و جنسیتی در محیط کار خود تحصن کردند.

معترضان به دنبال جلب توجه دولت در زمینه مطالبات خود هستند،زیرا تلاش‌های قبلی معترضان برای جلب نظر جامعه مدنی آمریکا و نهادهای دولتی برای اصلاح قوانین نظارتی در حوزه روابط کار نتیجه‌ای نداشته است.کارکنان مرکز تماس واشنگتن بیان کردند که مشکلات آن‌ها عمده تر از نابرابری‌های نژادی و جنسیتی در مرکز تماس ماکسیموس وابسته به سازمان مخابرات ایالتی است.گفتنی است که هفتاد درصد کارکنان مخابرات و ارتباطات آمریکا و مرکز سازماندهی راهبردی صنایع مخابرات را رنگین پوستان تشکیل می‌دهند که از نظر وضعیت حقوقی میان آن‌ها و سفیدپوستان کاملا تبعیض وجود دارد.همچنین میان پرداختی کارکنان زن و مرد نیز تبعیض وجود دارد که بیشتر این تبعیض از طریق‌ عدم ارتقای شغلی برای زنان بطور اتوماتیک‌وار اعمال می‌شود.