حزب کمونیست ایران

اعتصاب زندانیان سیاسی بند چهار زندان اوین

زندانیان سیاسی بند چهار زندان اوین در اعتراض به محدودیت‌های شدید تلفنی بندها و عملکرد شرکت آسیاتک،پیمانکار تلفن‌های زندان،از هشتم تا دهم شهریور ماه اعتصاب می کنند و از تلفن‌های زندان استفاده نخواهند کرد.

زندانیان تاکنون به روش‌های مختلف موارد نارضایتی خود را به مسئولان زندان منتقل کرده‌اند اما مسئولان به خواسته‌های آنها هیچگونه رسیدگی نکرده‌اند.به گفته این زندانیان سیاسی،با تلفن‌های آسیاتک علاوه بر گرانی شدید هزینه مکالمه و افت شدید کیفیت تماس،امکان کنترل، شنود و ضبط مکالمات زندانیان نیز نسبت تلفن‌های قبل بیشتر شده است.در عین حال که زندانیان مبلغ بیشتری پرداخت می کنند،تماس ها هم کمتر و کوتاهتر شده و هم کیفیت انتقال صدا پایین است و مدام قطع می‌شود.این شرایط در حالی است که تلفن،تنها راه ارتباطی زندانیان با عزیزانشان است اما اِعمال محدودیتها از سوی سازمان زندان ها و شرکت آسیاتک که تبدیل به بازوی سرکوب زندانیان شده؛کار را به جایی رسانده که زندانیان در راستای رسیدن به خواسته‌های خود درباره وضعیت تلفنهای زندان،دست به این اعتصاب بزنند.