حزب کمونیست ایران

اعتصاب سراسری در لبنان در راستای همبستگی با مردم فلسطین

روز دوشنبه 20 آذرماه،دولت و نهادهای لبنان در راستای همبستگی با مردم فلسطین به فراخوان اعتصاب سراسری جهانی پاسخ دادند.

دفتر نخست وزیری لبنان اعلام کرد که «نجیب میقاتی»، نخست وزیر پیشبرد امور این کشور در پاسخ به فراخوان جهانی برای اعلام همبستگی با غزه،روز دوشنبه کلیه ادارات و نهادهای دولتی و شهرداری های کشور را تعطیل اعلام کرده است.در همین راستا وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی لبنان نیز از تعطیلی همه مدارس در کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه های کشور خبر داد.گفتنی است که سایر وزارتخانه‌های لبنان و نهادهایی چون بانک‌ها، دفاع مدنی، اتحادیه روزنامه نگاران و اتحادیه کارگران نیز به پیروی از بیانیه نخست وزیر در راستای ابراز همبستگی با مردم فلسطین دست به اعتصاب سراسری زدند.رئیس پارلمان لبنان نیز با اعلام پیوستن به این اعتصاب سراسری از تعطیلی پارلمان روز دوشنبه خبر داد.