حزب کمونیست ایران

اعتصاب سراسری کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

روز شنبه ۳ دیماه کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان در شهرهای متعددی و به صورت همزمان دست به تجمع زدند.

تا زمان تنظیم این خبر کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک شهرهای ، یزد، الیگودرز، ازنا، خلخال، ایذه، خرمشدشت، رامهرمز، مشهد، جغتای و هفتکل دست از کار کشیده و در محوطه کار خود دست به تجمع زدند. گفتنی است  این کارکنان نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی معترض هستند و با خواست اصلی افزایش حقوق‌ها تجمعاتی برپا کردند.