حزب کمونیست ایران

اعتصاب سراسری کارگران پتروشیمی

روز یکشنبه 5تیرماه کارگران پروژه‌ای عایق‌کار شاغل در پتروشیمی اعتراض به عدم افزایش دستمزدهای‌شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

کارگران پروژه‌ای نفت با توجه به تورم شدید و گرانی‌های بی‌سابقه در ماه‌های اخیر، خواستار افزایش دستمزد به میزان لیست جدید پیشنهادی امسال هستند. علاوه بر این بخشی از کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که طی اعتصاب سراسری سال گذشته موفق به تحقق کامل خواسته‌های خود نشده بودند، ضمن اعتراض به خُلف وعده پیمانکاران، بر افزایش دستمزد مطابق لیست پیشنهادی خود و اجرای نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت تأکید دارند.