حزب کمونیست ایران

اعتصاب صاحبان کامیون های حمل ونقل شن و ماسه مراغه

بنا به گزارش منتشره روز دوشنبه 1 اردیبهشت ماه،کامیون داران مراغه ای که در راستای تامین شن و ماسه این شهر فعالیت می کنند دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند.

بنا به گزارش منتشره، کامیون داران در اعتراض به نوسانات قیمت شن و ماسه دست به اعتصاب زدند. برخی از کارخانه های تولید شن و ماسه در این شهرستان تعطیل شده و موجب بروز نوسان در قیمت شن و ماسه شده است.