حزب کمونیست ایران

اعتصاب عمومی مردم شهرستان مریوان

برپایه تصاویر ارسالی مخاطبان به شبکه تلویزیونی کومه له، مردم شهرستان مریوان هم در پاسخ مثبت به فراخوان احزاب کردستان و فعالان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه 28 مردادماه، تمامی مغازه های خود را بسته و اماکن عمومی این شهر به حالت تعطیلی کامل درآمده است، و اعتراض خود را نسبت به قتل مهسا امینی نشان دادند.