حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان

“اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین از روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه دست به اعتصاب زده است.

اعتصاب غذای این زندانی در اعتراض به ایجاد محدودیت‌های جدید و محروم شدن او از حق تماس تلفنی همزمان با انتقال به بند ۶ این زندان صورت گرفته است. گفته می‌شود که اسماعیل عبدی با اعمال این محدودیت ها و با بهانه تراشی مسئولان زندان تنها یک بار در هفته در حضور ضابط اجازه تماس تلفنی خواهد داشت.