حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

 

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 25 تیرماه،  دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، در اعتراض به گران شدن غذای سلف و تعطیلی آن دست به اعتراض زدند.

بر پایه این گزاش، مسئولین این دانشگاه که ابتدا با نشر اطلاعیه ای از افزایش نرخ 50درصدی غذای سلف در مردادماه سخن گفته بودند، با اعتراض پراکنده ی دانشجویان، تصمیم به تعطیلی 8روزه ی سلف جهت تامین کسری بودجه ی خود گرفتند. به همین جهت دانشجویان ظهر امروز سینی های غذای خود را از سلف تا ساختمان ریاست دانشگاه چیده و در مقابل این ساختمان تجمع کردند.