حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای د‌ه‌ها نفر از معترضان آبان در زندان تهران بزرگ

از روز یکشنبه ۲۶مردادماه  جمعی از محکومان اعتراضات آبان که در زندان تهران بزرگ محبوس هستند، در اعتراض به وضعیت وخیم خود در شرایط کرونایی در زندان، دست به اعتصاب غذا زدند.

تعداد ۷۲ تن از این زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ دستگیر شده و در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند، با نوشتن نامه‌ای، از اعتصاب غذای خود خبر دادند. اعتصاب غذای این افراد در اعتراض به عدم اعزام به مرخصی در شرایط شیوع ویروس کرونا و وضعیت غیراستاندارد زندان تهران بزرگ صورت گرفته است. این افراد در بخشی از نامه خود گفته‌اند؛ “  نماینده دادستانی و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با مرخصی اضطراری که می‌تواند زندگی با را نجات دهد، مخالفت کرده و صراحتا در پاسخ به والدینمان که می‌گویند چرا نان آوران ما را محبوس کرده‌اید می گویند باید از گرسنگی بمیرید”.