حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای زندانیان در بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان

بنا به گزارش فعالان حقوق‌بشری، زندانیان بند قرنطینه ۱ و ۲زندان مرکزی زاهدان از روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در اعتراض به شرایط غیرانسانی و شکنجه زندانیان در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.

پس از اعلام این اعتصاب غذا، ، رئیس بازرسی زندان همراه با معاونش و همچنین رئیس بند قرنطینه زندان زاهدان، ۲ زندانی به نامهای “بهزاد پاکزاد” و “یاسر پاکزاد” را از بقیه جدا کردند و در مقابل چشمان سایر زندانیان به ستون بستند و شروع به ضرب و جرح شدید آنها کردند که منجر به خون‌ریزی از نقاط مختلف بدن آنها گردید. آنها سپس تهدید کردند: اگر بخواهند به اعتصاب غذا ادامه دهند همه آنها دچار چنین سرنوشتی خواهند شد.