حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای زندانی سیاسی حمزه درویش

به گزارش منتشره، “حمزه درویش” که چندی پیش از مرکز اطلاعات رشت به بازداشتگاه زندان لاکان منتقل شده است در اعتراض به فشار و بدرفتاری بازجویان اطلاعات و نیز پرسنل زندان لاکان از روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت دست به اعتصاب غذا زده است.

به نقل پدر این زندانی سیاسی، پرسنل زندان لاکان انواع روشهای تحقیر و توهین و محرومیت از امکانات بهداشتی و خوراک و پوشاک و تلفن و… را در پیش گرفته اند تا حمزده درویش را وادار به تسلیم نمایند. گفتنی است خانواده این زندانی سیاسی عواقب این اعتصاب را مستقماٌ متوجه مقامات قضایی می دانند و اعلام کرده اند در صورت وقوع هر اتفاقی برای فرزندشان به مراجع بین‌المللی شکایت خواهد برد