حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای سهیلا حجاب در زندان قرچک ورامین

بنا به گزارشات منتشره روز چهارشنبه 28 خردادماه،سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

بنا به گزارش منتشره،سهیلا حجاب در تاریخ ۳ خردادماه پس از مراجعه به دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. سهیلا حجاب در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط دادگاه رژیم در تهران از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی،تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.گفتنی است در جریان جلسه دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی سهیلا حجاب عینا تایید شد.