حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای سپیده قلیان در زندان رجایی شهر کرج

 

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 1 مردادماه، سپیده قلیان فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده است.

بنا به گفته سپیده قلیان، از امروز صبح تا تشکیل دادگاهش به خاطر ظلم‌ها و بی‌حرمتی‌هایی که در حق خود و پدر و مادرش روا شده است و انتقال‌های گوناگونش به زندان های متعدد دست به اعتصاب غذا زده است.گفتنی است، در طول یکسال گذشته این دومین بار است، که سپیده قلیان دست به اعتصاب غذا زده می زند.