حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای مجدد سهیل عربی

“سهیل عربی” زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ روز شنبه ۱۶ فروردین‌ماه با نوشتن یادداشتی در اعتراض به عملی نشدن وعده مسئولان در خصوص اعزام وی به بیمارستان، شرایط نامساعد زندان، تداوم حبس و عدم اعزام به مرخصی، از اعتصاب مجدد خود خبر داد.

سهیل عربی  از روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸ در اعتراض به شرایط نامساعد نگهداری زندانیان در زندان تهران بزرگ، عدم رسیدگی پزشکی و تداوم حبس خود و دیگر زندانیان سیاسی با وجود شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور دست به اعتصاب زده بود. وی روز پنج‌شنبه ۷ فروردین‌ماه در پی وعده مساعد مسئولان زندان به اعتصاب خود پایان داد. گفتنی است مسئولان زندان وعده داده بودند که نامبرده را در تاریخ ۱۶ فروردین ماه به بیمارستان اعزام خواهند کرد.