حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای چند فعال حقوق زنان در اعتراض به وضعیت زنان در افغانستان

یک فعال حقوق زنان اهل افغانستان در شهر کلن آلمان،همراه با چند زن دیگر به‌دلیل بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت زنان در کشورش دست به اعتصاب غذا زده است.

تمنا زریاب پریانی،فعال حقوق زنان افغانستان در هشتمین روز اعتصاب غذایی خود در شهر کلن آلمان،‌به‌دلیل بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت زنان،دلایل ایجاد کمپ اعتراضی و اعتصاب غذا اظهار داشت:زنانی که متاسفانه با وجود اوضاع وخیم سلامتی در اعتصاب هستند تاکنون هیچ پیامی از سوی سازمان ملل یا از طرف پارلمان آلمان دریافت نکردند.همچنین رسانه‌های آلمان هم از انتشار خبر این اعتصاب زنان خودداری کردند.این فعال حقوق زنان با تاکید بر اینکه برای پایان تبعیض علیه زنان در افغانستان تا مرگ مبارزه خواهد کرد،از دختران و زنانی که در داخل کشور و خارج از آن نیز با این زنان همصدا شده و اعتصاب کرده‌اند تشکر کرد و از زنان خواستار مقاومت و ادامه اعتصاب و اعتراض هایشان تا شنیده شدن صدای آنها و خواسته هایشان شد.گفتنی است که گروه اسلامگرای طالبان در دو سالی که برای دومین بار بر تمامی افغانستان سلطه یافته‌اند با اتکا به قوانین شریعت اسلامی،زنان را سرکوب و از فضای اجتماعی حذف کرده‌اند.