حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای کارگران ارکان ثالث پالایشگاه دوازدهم عسلویه

کارگران پیمانکاری ارکان ثالث پالایشگاه عسلویه روز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه در اعتراض به پایین بودن کیفیت غذای شرکت دست به اعتصاب زدند.

این کارگران مدت‌هاست که مشکل کیفیت پایین غذا را به گوش مسئولین شرکت رسانده‌اند. اما مسئولین مربوطه نه تنها به این موضوع هیچ اعتنایی نمی‌کنند که برعکس با تندی با کارگران سخن می‌گویند. به گفته یکی از کارگران، کیفیت پایین غذاها در حالی است که هر ماه  مبلغی بابت غذا از حقوقشان کسر می‌شود.