حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذای کارگران ذوب آهن اصفهان

کارگران ذوب‌آهن اصفهان روز یکشنبه ۵  آذرماه ۱۴۰۲، در اعتراض به عدم تحقق خواست‌های‌شان از دریافت غذای شرکت امتناع کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، روز یکشنبه۵ آذرماه، کارگران ذوب‌آهن اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان و طبق فراخوان از پیش اعلام شده، با اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی از دریافت نهار شرکت امتناع کردند. گفتنی است، کارگران شاغل در بخش‌های فولادسازی، کنورتور، ریخته‌گری و کوره بلند بطور کامل از رفتن به رستوران برای دریافت وعده‌ی غذا خودداری کردند. همچنین کارگران ذوب‌آهن اصفهان به پائین بودن دستمزد‌ها به نسبت دیگر شرکت‌های فولادی و عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل معترض هستند و تاکنون و در سال‌های اخیر چندین مرتبه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.کارگران ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرده‌اند که در صورت عدم اجرای خواسته‌های‌شان در آینده مجدداً دست به اعتراض خواهند زد.