حزب کمونیست ایران

اعتصاب غذا زینب جلالیان و سکینه پروانه در زندان

بنا به گزارشات منتشره روز شنبه 31 خردادماه،در پی اعتصاب غذای سهیلا حجاب در زندان قرچک ورامین، زینب جلالیان و سکینە پروانە، دو زندانی دیگر در این زندان نیز اعتصاب غذا کردند.

برپایه این گزارش،زینب جلالیان پیش از این اعلام کرده بود که در اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیت و درخواستش اعتصاب غذا خواهد کرد.او از حدود  دو ماه پیش در بند قرنطینە زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و به کرونا مبتلا شدە بود. این زندانی سیاسی خواهان انتقال دوبارە بە زندان مرکزی خوی است.سکینە پروانە، دیگر زندانی سیاسی،کە بە پنج سال  زندان محکوم شدە هم در اعتراض به نگهداری در بند ویژە زندانیان «جرایم خطرناک» اعتصاب غذا کرده است.گفتنی است،نیروهای امنیتی روز شنبە ضمن یورش به قرنطینه زندان قرچک به بهانه بازدید بدنی از زینب جلالیان و سهیلا حجاب «قصد تحقیر و آزار» این دو زندانی سیاسی را داشتند که با مقاومت آنان روبه‌رو شدند.