حزب کمونیست ایران

اعتصاب غرفه‌های بازارهای تره بار تهران

روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه برخی از بازارهای تره بار تهران دست به اعتصاب زدند. بازارهای تره بار و میوه مجیدیه، قزل قلعه و بازار شهرستانی در میدان حسین از جمله بازارهایی است که خبر اعتصاب‌شان منتشر شده است. غرفه‌داران این بازارها گفته‌اند که به دلیل گرانی میوه، مردم توان خرید آن را ندارند. لذا آنها نیز نمی‌توانند تره‌بار و میوه را با نرخ‌های بالا تهیه کنند. چون روی دست‌شان می‌ماند و پس از  خراب شدن باید آنها را دور بریزند.