حزب کمونیست ایران

اعتصاب كارگران شركت فولاد خرمشهر

صبح روز یکشنبه 29 تیر ماه کارگران فولاد خرمشهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران فولاد خرمشهر درخصوص اعتصاب خود می گویند، از چند ماه پیش تاکنون به بهانه شیوع کرونا و نبود نقدینگی کارفرمای شرکت از پرداخت دستمزدهای آنها خودداری می ورزد. علاوه بر این، حق بیمه آنان نیز تاکنون به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و این مسئله باعث شده تا کارگران در تمدید دفترچه های درمانی خود با مشکل روبرو شوند.