حزب کمونیست ایران

اعتصاب كارگران صنايع‌چوب اسالم

روز شنبه 14 تیرماه،کارگران صنايع‌چوب اسالم به دليل عدم دریافت حقوقشان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

به گفته کارگران،این شرایط تهدیدی برای امنیت شغلی حدود 130 کارگری است که در این کارخانه کار می‌کنند. گفتنی است کارگران صنایع چوب اسالم چندین بار هم به بصورت کتبی و شفاهی مشکلات ناشی از پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود را به اطلاع مسئولان از جمله استانداری، فرمانداری و اداره کار شهرستان رسانده‌اند، ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی جوابگوی آنها نبوده است.