حزب کمونیست ایران

اعتصاب معلمان خرید خدمات در سیستان و بلوچستان

معلمان خرید خدمات سیستان و بلوچستان روز شنبه 18 آذرماه به دلیل عدم تعیین تکلیف استخدام، معوقات مزدی و عدم پرداخت حق بیمه اقدام به اعتصاب و عدم حاضر شدن در کلاس های درس کردند.

معلمان خرید خدمات آموزشی در سیستان و بلوچستان با اعتصاب گسترده و حاضر نشدن سر کلاس های درس خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی و دریافت حقوق و معوقات خود شدند.به گفته این معلمان،طی ٩ سال اخیر با وعده و وعیدهای پوشالی مسئولان در بلاتکلیفی بوده‌اند و هیچگونه اقدامی در جهت امنیت شغلی و معیشتی آنها صورت نگرفته است .همچنین برای این معلمان در طول سال‌های گذشته هیچگونه بیمه ای نیز در نظر گرفته نشده و حقوق سال گذشته نیز به آنها پرداخت نشده است. لازم به ذکر است که اعتصابات گسترده این معلمان باعث شده تا امروز کلاس های درس بسیاری در مناطق بنت، آشار، دشتیاری، راسک و… به تعطیلی بیانجامد.